Μαμαρέλης, Αργύρης. Ερευνώντας έναν εχθρό που δεν υπήρξε : η στάση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατά τη βουλγαρική κατοχή 1941-1944

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μαμαρέλης, Αργύρης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 03 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Θράκη
  1. Βουλγαρική κατοχή
  2. Μουσουλμανική μειονότητα
  3. Εθνοτικές διαστάσεις
  1. W0050/01
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940