Ριτζαλέος, Βασίλης

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Ερευνητής
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Βασίλης Ριτζαλέος είναι διδάκτορας νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Κομοτηνή
    1. 311794701 (Personal) ⟶ Ritzaleos, Vasilis