Ριτζαλέος, Βασίλης. Η εβραϊκή κοινότητα Καβάλας στον έλεγχο των Βουλγαρικών Αρχών Κατοχής : οργάνωση, εκμετάλλευση, διάλυση (1942-1944)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ριτζαλέος, Βασίλης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 03 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Καβάλα
  1. Βουλγαρική κατοχή
  2. Εβραϊκή κοινότητα
  1. W0050/02
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940