Μπάδα, Κωνσταντίνα. Ο εμφύλιος πόλεμος ως βιωμένη εμπειρία και μνήμη των γυναικών

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 08 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Συλλογική μνήμη
  2. Γυναίκες
  1. W0048/04
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου