Ρόρη, Λαμπρινή. Η μνήμη της δεκαετίας του '40 στον πολιτικό λόγο του ΠΑΣΟΚ

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ρόρη, Λαμπρινή
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 06 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Κομματικές διαστάσεις
  2. Πολιτική ιδεολογία
  1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
  1. W0048/13
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου