Τσιράς, Στάθης. Ο "Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός" και η δεκαετία του 1940

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τσιράς, Στάθης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 06 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Ακροδεξιά Πολιτικά Κόμματα
  2. Κομματικές διαστάσεις
  3. Πολιτική ιδεολογία
  1. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑΟΣ)
  1. W0048/14
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου