"Εχθρός" εντός των τειχών : όψεις του δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  2. Fleischer, Hagen (1944-)
  3. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-)
  1. Αθήνα
  1. Ελληνικά Γράμματα
 3. 2006