Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1947
 3. Αθήνα
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)