Κρανιάς, Φαίδων Γ. Τα βήματα μου στη ζωή και στον αγώνα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κρανιάς, Φαίδων Γ. (1923-2006)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1993
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Καρδίτσα (Νομός)
  2. Θράκη
  3. Βουλγαρία
  1. W0065
  1. Το έργο περιέχει προσωπικές μνήμες από τη ζωή του Φαίδων Κρανιά στη διάρκεια της Κατοχής, του εμφυλίου, της πολιτικής προσφυγιάς του στη Βουλγαρία και της ζωής του στην Αθήνα όπου έζησε μετά τον επαναπατρισμό του.

  1. Βιβλιοκριτική από τον Ριζοσπάστη της 5/5/1994 (Από το ψηφιακό αποθετήριο της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ)
 5. Original: . - Rules: RDA