Καλογρηάς, Βάιος. Ένοπλες ομάδες ανεξάρτητων οπλαρχηγών και εθνικιστών αξιωματικών στην περιοχή μεταξύ Στρυμόνα και Αξιού (1941-1944)

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Καλογρηάς, Βάιος (1974-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2005
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Μακεδονία, Κεντρική
  1. Αντιστασιακές οργανώσεις της Εθνικοφροσύνης
  2. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  1. W0054/03
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Συγγραφέας]. Οι άλλοι καπετάνιοι : αντικομουνιστές ένοπλοι στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου