Μακεδονία, Κεντρική

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικές γεωγραφικές περιοχές
  1. Θεσσαλονίκη (Νομός)
  2. Ημαθία (Νομός)
  3. Κιλκίς (Νομός)
  4. Πέλλα (Νομός)
  5. Πιερία (Νομός)
  6. Χαλκιδική (Νομός)
  7. Σέρρες (Νομός)
  1. Μακεδονία
  1. 6697801 ⟶ Πατήστε εδώ
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA