Σφήκας, Θανάσης Δ. Para bellum, ο εμφύλιος γενικεύεται : Μάρτιος - Σεπτέμβριος 1947

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σφήκας, Θανάσης Δ. (1963-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. W0055/05
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-) [Επιμελητής]. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949