Τσέκου, Κατερίνα Θ. Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
  2. Χατζηαναστασίου, Τάσος (1965-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Βουλγαρία
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0059/02
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου : κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις