Σφέτας, Σπυρίδων. Πολιτικοί πρόσφυγες στη Γιουγκοσλαβία

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)
  2. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Γιουγκοσλαβία
  1. Σλαβομακεδόνες
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0059/03
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου : κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις