Πατελάκης, Απόστολος. Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες της Ρουμανίας, 1948-1956

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Πατελάκης, Απόστολος (1951-)
  2. Βασιλειάδης, Παύλος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Ρουμανία
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0059/04
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου : κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις