Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας Φ. (1953-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1953
 3. Χανιά
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
 6. Ερευνητής
 7. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 8. Άνδρας
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
  1. Ο Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1953. Αποφοίτησε από το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1977 και συνέχισε µεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, προσανατολισµένες στην κοινωνική και οικονοµική ιστορία, την πολιτική ιστορία των Βαλκανίων και την ιστορία των συνειδήσεων (Université de Paris-Sorbonne, Ecole Pratique des Hautes Etudes). Το 1978 έλαβε την Maitrise, το 1979 το Diplôme d' Etudes Approfondies και το 1983 υποστήριξε επιτυχώς στη Σορβόννη τη διδακτορική του διατριβή µε θέµα Gustave Flourens (1838-1871) et la Grèce. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύµατος Μποδοσάκη (1978-1979) και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Α.Σ.Ωνάσης (1979-1981).

   Παράλληλα µε τις µεταπτυχιακές του σπουδές, δίδαξε Ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισµό στο Institut d' Etudes Néohelléniques de Paris (1979-1981). Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων (1983-1985), δίδαξε Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία στα Μεταλυκειακά Κέντρα Κυψέλης & Υµηττού (1985-1988). Από το 1988 εργάζεται στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, όπου το 2001 εξελέγη διευθυντής ερευνών. ∆ιετέλεσε µέλος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών (2003-2011) και τελευταίος του Αν. ∆ιευθυντής (2011-2012), πριν την συγχώνευσή του στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Από το 2003 είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.

   Από την ιστοσελίδα του ΕΙΕ
  1. 326045 ⟶ Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας Φ. (1953-)
  1. 0000 0000 7868 727X ⟶ Kallibretakēs, Leōnidas
  1. 64922742 (Personal) ⟶ Kallibretakēs, Leōnidas 1953-
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA