Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας Φ. (1953-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1953
  3. Χανιά
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
    1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)