Εν ονόματι του έθνους : πολιτική κουλτούρα, αλυτρωτισμός και αντιαμερικανισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967 - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στεφανίδης, Ιωάννης Δ. (1961-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2010
 4. 461 σελίδες εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
 5. 978-960-458-256-3
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 441-455 - Περιέχει ευρετήριο
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.775 ΣΤΕ
  1. "Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο", 25.6.2011 ⟶ Πολυμέρης Βόγλης, Το παρελθόν του παρόντος
 7. JN 5147 .S8416 2010
 8. 938.775 ΣΤΕ
 9. W0077-02
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA