Μπακάλης, Χρήστος Β. Πόλη και σύμβολα : ο αστικός χώρος του Αγρινίου πριν και κατά τη διάρκεια του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μπακάλης, Χρήστος Β. (1975-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 02/1945
  1. Αγρίνιο
  1. Αστικός χώρος
  2. Κοινωνικές διαστάσεις
  1. W0071/10
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950