Μπακαδήμα, Μαρία. Αρχειακές πηγές της δεκαετίας 1940-1950 στην υπηρεσία των ΓΑΚ – Αρχείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας : η περίπτωση του αρχείου Κοινωνικής Πρόνοιας Αγρινίου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μπακαδήμα, Μαρία
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Αρχειακές πηγές
  1. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας
  1. W0071/11
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950