Βαμβούρη-Δημάκη, Χριστίνα. Συνέπειες του εμφυλίου πολέμου στην κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας μέσα από δημοσιεύματα της εφημερίδας "Εμπρός" των ετών 1946-1949

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βαμβούρη-Δημάκη, Χριστίνα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  2. Κοινωνικές διαστάσεις
  1. W0071/15
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950