Λιβανός, Γιώργος. Τα ανήλικα της Μακρονήσου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λιβανός, Γιώργος (1929-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Μακρόνησος
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι ανήλικοι
  2. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  1. W0080
 5. Original: . - Rules: RDA