Ενήλικες χωρίς εμπλοκή στον εμφύλιο

  1. Έννοια
  2. Βιωματική σχέση με εμφύλιο
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Βιωματική σχέση με εμφύλιο" εντάσσονται ενήλικες Έλληνες που βίωσαν τα γεγονότα του εμφυλίου αλλά για διάφορους λόγους δεν είχαν καμία εμπλοκή στα γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949.

  4. Original: . - Rules: RDA