Ελευθερία [Περίοδος Β' - 484, 1 Απριλίου 1946]

 1. Έκδοση
 2. Περιοδικό έντυπο
  1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
  1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974)
  1. Ελευθερία [Εφημερίδα]
 3. 2 σελίδες
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)Πατήστε εδώ
 4. W0108-02
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA