Αι χθεσιναί βουλευτικαί εκλογαί. Τα ανακοινωθέντα μέχρι των πρωϊνών ωρών αποτελέσματα. Έπειτα από δέκα έτη αναστολής του κονοβουλευτισμού

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
 2. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
 3. 01 Απρίλίου 1946
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 03/1946
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0108/02
  1. Πρωτοσέλιδο άρθρο
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974) [Διευθυντής έκδοσης]. Ελευθερία. Ανεξάρτητος Πρωινή Εφημερίς. Περίοδος Β'