Κόκκας, Πάνος Β. Ελευθερία. Ανεξάρτητος Πρωινή Εφημερίς. Περίοδος Β'

 1. Έργο (περιοδικό έργο)
  1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
  1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974)
  1. Ελευθερία [Εφημερίδα]
 2. Περιοδικά έργα
 3. 1945
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Ελλάδα
  1. Ελληνικές εφημερίδες
  1. W0108
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Τα πρώτα συμπεράσματα εκ της λαϊκής ετυμηγορίας. Υπέστη ήτταν η μοναρχία
  2. Αι χθεσιναί βουλευτικαί εκλογαί. Τα ανακοινωθέντα μέχρι των πρωϊνών ωρών αποτελέσματα. Έπειτα από δέκα έτη αναστολής του κονοβουλευτισμού
  3. Ο Μαξ Μέρτεν είναι υπεύθυνος δια την εξόντωσιν των εβραίων, Η χθεσινή δευτέρα ημέρα της πολυκρότου δίκης
  4. Τ' αποτελέσματα της χθεσινής ψηφοφορίας εις τον Πειραιά