Ελευθερία [Περίοδος Β' - 484, 1 Απριλίου 1946]

  1. Έκδοση
  2. Περιοδικό έντυπο
    1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
    1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974)
    1. Ελευθερία [Εφημερίδα]