Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)

 1. Πρόσωπο
 2. 1905
 3. 31 Μαρτίου 1991
 4. Μοναστήρι (ΠΓΔΜ)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
  1. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)
  1. Κυβέρνηση 1967 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Κόλλια [Δικτατορική]
  2. Κυβέρνηση 1967 (Δεκεμβρίου) Γεωργίου Παπαδόπουλου [Δικτατορική]