Σφήκας, Θανάσης Δ. Η ειρήνη που δεν έγινε ποτέ. Ιούλιος - Αύγουστος 1947

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σφήκας, Θανάσης Δ. (1963-)
 2. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
 3. 17 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ειρηνευτικές διαδικασίες
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0110/04
  1. Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αντί, Τεύχος 694-695, σελίδες 64-71

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Αντί. Δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση [Περίοδος Β']