Βόγλης, Πολυμέρης (1964-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1964
 3. Αθήνα
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
 6. Ιστορικός - Πανεπιστημιακός
 7. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 8. Άνδρας
 9. Ελληνική - Αγγλική
  1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  1. Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
  1. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Έχει εκδώσει τις μελέτες Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο(2004), Η ελληνική κοινωνία στην Κατοχή, 1941-1944 (2010), Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου (2014). Είναι μέλος του περιοδικού Historein/Ιστορείν και των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία και την κοινωνική ιστορία. Ο Βόγλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Διεθυντής Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

   Βιογραφικό από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (12/1/2016)
  1. LC|n 2001034400 ⟶ Voglis, Polymeris‏
  1. 601259 ⟶ Βόγλης, Πολυμέρης, (1964-)
  1. 0000 0001 0899 4730 ⟶ Boglēs, Polumerēs 1964-
  1. 49460194 (Personal) ⟶ Voglis, Polymeris
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA