Ελευθερία [Περίοδος Β' - 4432, 13 Φεβρουαρίου 1959]

  1. Έκδοση
  2. Περιοδικό έντυπο
    1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
    1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974)
    1. Ελευθερία [Εφημερίδα]