Ο Μαξ Μέρτεν είναι υπεύθυνος δια την εξόντωσιν των εβραίων, Η χθεσινή δευτέρα ημέρα της πολυκρότου δίκης

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
 2. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
 3. 13 Φεβρουαρίου 1959
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Εγκλήματα πολέμου
  2. Δικαστικές διαστάσεις
  1. Υπόθεση Μέρτεν
  2. Merten, Max (1911-1971)
  1. W0108/05
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974) [Διευθυντής έκδοσης]. Ελευθερία. Ανεξάρτητος Πρωινή Εφημερίς. Περίοδος Β'