Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο "Πόλεμος και ταυτότητες : Μακεδονία (1904-1908), Κατοχή και Εμφύλιος (1941-1949), Κύπρος (1955-1959, 1963-1974)"

 1. Γεγονός
 2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
 3. 26 Μαίου 2006
 4. 27 Μαίου 2006
 5. Αθήνα
 6. Yale University. Hellenic Studies Program - European Institute (London School of Economics and Political Science). Hellenic Observatory - Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων
 7. Ελληνική
  1. Σημείωση:
   Το διήμερο επιστημονικό συνέδριο «Πόλεμος και Ταυτότητες» συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Yale, με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κόκκαλη, το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Το συνέδριο διεξήχθη στις 26 και 27 Μαΐου στην Αίθουσα Cotsen Hall της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. 
   Την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποτελούσαν: Βασίλης Γούναρης - Στάθης Καλύβας - Γιώργος Καζαμίας - Νίκος Μαραντζίδης - Σπύρος Οικονομίδης - Ιωάννης Στεφανίδης - Ευάνθης Χατζηβασιλείου.

 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA