Εις τον Αγώνα του Έθνους

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [ανυπόγραφα]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  2. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. W0119
  1. Ειδική έκδοση του Περιοδικού "Ακτίνες" που περιλαμβάνει δύο άρθρα που εδημοσιεύθησαν στο περιοδικό (Μάρτιος και Απρίλιος 1949) με βασικό θέμα την "πνευματική θεμελίωσι του αγώνος - αγώνος ζωής ή θανάτου -- που διεξάγεται από το Έθνος μας". Πιθανότατα συγγραφέας τους ήταν ο Π. Μελίτης

 5. Original: . - Rules: RDA