Έργα δράσης [Αρχειακά τεκμήρια, λόγοι, κ.ά.]

 1. Είδος
 2. Τυπολογίες έργων
 3. Ελληνικά
  1. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
  2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
  1. Στην τυπολογία «Έργα δράσης [Αρχειακά τεκμήρια, λόγοι, κ.ά.]» εντάσσονται βιβλιογραφικά έργα προσώπων ή φορέων που περιέχουν:

   (α) Συλλογές αρχειακά τεκμηρίων που προέρχονται από τη δραστηριότητα των προσώπων ή των φορέων. Αυτά μπορεί να περιέχουν έγγραφα, αλληλογραφία, υπομνήματα, εισηγήσεις, θέσεις και άλλο σχετικό υλικό.

   (β) Διαγγέλματα, διαλέξεις και ομιλίες προσώπων για τον εμφύλιο τα οποία κυκλοφόρησαν στα πλαίσια της προπαγανδιστικής εκστρατείας των δύο παρατάξεων.