Βιβλιογραφικά έργα [ανυπόγραφα]

  1. Είδος
  2. Μορφές έργων
  3. Ελληνικά
    1. Στη μορφή «Ανυπόγραφα έργα» εντάσσονται μονογραφικά έργα που δεν φέρουν καμία δήλωση συγγραφικής υπευθυνότητας στις εκδόσεις που τα περιέχουν. Τα έργα αυτά εκδόθηκαν, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, την περίοδο του εμφυλίου και τα θεωρούμε πρωτογενείς αρχειακές πηγές. Εκφράζουν, τις περισσότερες φορές, τις θέσεις ενός φορέα χωρίς όμως αυτό να δηλώνεται ευθέως στην έκδοση. Τα ανυπόγραφα έργα συνήθως σε σχέση με την «Τυπολογία έργου» συνήθως  ανήκουν στα « Έργα δράσης» και στα «Εικονογραφικά έργα».