Είμαι μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού : σελίδες από πολεμικό ημερολόγιο - Χωρίς τόπο: Ελληνοαμερικανικόν Βήμα [Εφημερίδα], [1949;].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Πάρνης, Αλέξης (1924-)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Ελληνοαμερικανικόν Βήμα [Εφημερίδα]
 3. [1949;]
 4. 38 σελίδες
 5. Ανατύπωση του βιβλίου με τον ίδιο τίτλο που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1949 στην Ελεύθερη Ελλάδα
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Ψηφιακή πρόσβαση
 6. W0123-02
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA