Βερβενιώτη, Τασούλα. Διπλό βιβλίο : η ιστορική ανάγνωση

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Φθιώτιδα (Νομός)
  2. Αθήνα
  1. Γυναίκες της Αριστεράς
  2. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  3. Πολιτικοί κρατούμενοι
  4. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μπαρμπάτση, Σταματία (1922-)
  1. W0130
  1. Το "Διπλό βιβλίο" είναι ένα καινοτόμο βιβλίο. Η αφήγηση της Σταματίας Μπαρμπάτση περιλαμβάνει τη γραπτή και, ένθετα, την προφορική μαρτυρία της. Η ιστορική ανάγνωση γίνεται με βάση την αφήγηση της Σταματίας, μιας γυναίκας που ακολούθησε το ρυθμό της εποχής της, του χωριού της, της οικογένειά της, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι που μέχρι τώρα η ιστορία τούς παρέλειπε. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στη ζωή της στο προπολεμικό Περιβόλι, στην ΕΠΟΝ και στον Δημοκρατικό Στρατό. Το δεύτερο, για τις φυλακές, είναι πιο εκτεταμένο, γιατί η ανάγνωσή του έθεσε πολλά ερωτηματικά. Δουλεύτηκε συγκριτικά με 31 γραπτές μαρτυρίες γυναικών κρατουμένων. Το τρίτο μέρος αφορά την ιδεολογική ταυτότητα των εαμογενών αριστερών, των "αντιστασιακών". Το τέταρτο αποτελεί μια απόπειρα ιστορικής κειμενικής ανάλυσης της γραπτής και της προφορικής μαρτυρίας της Σταματίας.

   Biblionet
 5. Original: . - Rules: RDA