Χίος. Στρατόπεδο συγκέντρωσης

 1. Οργανισμός
 2. Μάρτιος 1948
 3. Χίος (Νησί)
 4. "Σωφρονιστικά" ιδρύματα Εθνικοφροσύνης - Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
 5. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Παπαδημητρίου-Μαρούδη, Ειρήνη (Λεύκα, Ελένη) (1912-1976)
  1. Το στρατόπεδο κρατουμένων στο νησί της Χίου ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτη του  1948 ως τόπος εκτόπισης αριστερών γυναικών,  μετά από αποφάσεις των Επιτροπών Δημόσιας Ασφαλείας. Τον Ιούνιο του 1948 βρίσκονταν στο στρατόπεδο 910 γυναίκες και 44 παιδιά για να φτάσουν στο τέλος του 1948 τις 1.316 γυναίκες και 52 παιδιά. Τον Μάρτιο του 1949 οι κρατούμενες μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νησί Τρίκερι.

    (Πηγή: Πολυμέρης Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2004, σελίδες 163-165)

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA