Τρίκερι. Στρατόπεδο συγκέντρωσης

 1. Οργανισμός
 2. 1947
 3. 1954
 4. Παλαιό Τρίκερι Μαγνησίας
 5. "Σωφρονιστικά" ιδρύματα Εθνικοφροσύνης - Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
 6. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Παπαδημητρίου-Μαρούδη, Ειρήνη (Λεύκα, Ελένη) (1912-1976)
  2. Βασιλείου, Βιργώ (1925-2001)
  1.  Το στρατόπεδο κρατουμένων στο νησί Τρίκερι ξεκίνησε να λειτουργεί το 1947 ως τόπος εκτόπισης αριστερών, ανδρών και γυναικών, που είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι από τις δυνάμεις της Εθνικοφροσύνης. Οι άντρες κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σταδιακά από το Τρίκερι στο Στρατόπεδο της Μακρονήσου ενώ ο αριθμός των γυναικών κρατουμένων έφτανε το 1948 στις 500. Το καλοκαίρι του 1949 οι γυναίκες και παιδιά «τρόφιμοι» του στρατοπέδου έφταναν τους 4.700 καθώς είχαν μεταφερθεί εκεί κρατούμενες από το στρατόπεδο της Χίου και νέες «προληπτικώς συλληφθείς» από όλη τη χώρα. Μεγάλο μέρος των γυναικών κρατουμένων μεταφέρθηκε τον Γενάρη του 1950 στη Μακρόνησο για να επιστρέψουν οι «αμετανόητες» πίσω τον Ιούλη του ίδιου έτος.

   (Πηγή: Πολυμέρης Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2004, σελίδες 165-166)

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA