Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα και οι ξένες επεμβάσεις, 1944-1948

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κουκουλές, Γιώργος Φ. (1939-2020)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1995
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Συνδικαλιστικές διαστάσεις
  1. W0137
 5. Original: . - Rules: RDA