Σοσιαλιστικά κράτη και ΚΚΕ στον Εμφύλιο - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αλβανική εμπλοκή
  2. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  3. Σοβιετική εμπλοκή
  4. Βουλγαρική εμπλοκή
  5. Μακεδονικό ζήτημα
  6. Αρχειακές πηγές
  1. Κόντης, Βασίλειος
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2012
 4. 377 σελίδες 21 εκατοστά
 5. 978-960-458-364-5
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 365-377
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΚΟΝ
  1. Περιεχόμενα:
   Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
   Κεφάλαιο 2: Η πολιτική και οικονομική κατάσταση το 1945
   Κεφάλαιο 3: Οι προκλήσεις των Βορείων γειτόνων και το Μακεδονικό Ζήτημα
   Κεφάλαιο 4: Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις
   Κεφάλαιο 5: Το ΚΚΕ και η έναρξη του εμφυλίου πολέμου
   Κεφάλαιο 6: Οι διεθνείς συγκυρίες
   Κεφάλαιο 7: Η εντατικοποίηση του αγώνα
   Κεφάλαιο 8: Εφοδιασμός από τις Λαϊκές Δημοκρατίες
   Κεφάλαιο 9: Η αρχή του τέλους
   Συμπεράσματα - Παράρτημα - Έγγραφα - Βιβλιογραφία

 7. Επίκεντρο
 8. D847.K57 2012
 9. 938.774 ΚΟΝ
 10. W0142-01
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA