Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Αρχηγείο Κεντρικής Μακεδονίας

  1. Οργανισμός
  2. Μακεδονία, Κεντρική
  3. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
  4. Ένοπλα σώματα και μονάδες Αριστεράς
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  5. Original: AltSol Company - Rules: RDA