Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα"

 1. Οργανισμός
 2. Νοέμβριος 1947
 3. Ιανουάριος 1949
 4. Μπούλκες (Σερβία)
 5. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
 6. Φορείς υποστήριξης Αριστεράς
  1. Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα"
  1. Το Εκδοτικό “Ελεύθερη Ελλάδα” ή "Λεύτερη Ελλάδα" υπήρξε ένα από τα βασικά εκδοτικά λογότυπα που χρησιμοποίησε το ΚΚΕ την περίοδο του εμφυλίου (από τον Νοέμβριο του 1947 μέχρι και τον Γενάρη του 1949). Βασική έδρα του εκδοτικού ήταν το Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. Το 1949 σταμάτησε η χρήση του λογότυπου Εκδοτικό “Ελεύθερη Ελλάδα” ή "Λεύτερη Ελλάδα" και χρησιμοποιήθηκε το λογότυπο Εκδοτικό “Νέα Ελλάδα” 

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόρα - ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 24)

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA