Κατσώτας, Παυσανίας. Η δεκαετία 1940-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κατσώτας, Παυσανίας (1896-1991)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1981
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0175
  1. Ο Παυσανίας Κατσώτας στο έργο του «Η δεκαετία 1940-1950» παρουσιάζει τα κυριότερα γεγονότα της στρατιωτικής και πολιτικής ζωής του, από την ένταξη του στο στρατιωτικό σώμα στις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι και τη δικτατορία των Συνταγματαρχών. Ιδιαίτερη όμως έμφαση δίνει στα γεγονότα που σημάδεψαν τη δεκαετία 1940-1950 και κυρίως στον εμφύλιο πόλεμο, που υπηρέτησε ως διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος (ΑΣΔΣΕ) αλλά και ως βουλευτής του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος.

 5. Original: . - Rules: RDA