Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ). Three years of the Democratic Army of Greece

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1949
 4. Αγγλικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Φωτογραφικά λευκώματα
  1. W0176
  1. Το έργο "Three years of the Democratic Army of Greece" υπήρξε ένα προπαγανδιστικό λεύκωμα του ΔΣΕ, που εκδόθηκε το 1949. Στο λεύκωμα υπάρχει μεγάλος αριθμός φωτογραφιών από τη δράση του ΔΣΕ στις περιοχές που έλεγχε, εικόνες από την καθημερινή ζωή των πολιτών που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές καθώς και εικόνες από τις περιοχές που έλεγχαν οι κυβερνητικές δυνάμεις που δείχνουν εκτελέσεις οπαδών της  Αριστεράς. Πιθανότατα κυκλοφόρησε, το ίδιο έτος, και μια έκδοση στα ελληνικά με τίτλο «Τρία χρόνια Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας» για την οποία δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες (Ματθαίου, λήμμα 275).  Αντίτυπο της αγγλικής έκδοσης βρίσκεται στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, λήμμα 272, σελίδα 195)

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA