Μακρόνησος : μαρτυρίες ενός φοιτητή, 1947-1950 - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2001.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γιαννόπουλος, Γιώργος Δ.
    1. Αθήνα
    1. Βιβλιόραμα
  3. 2001