Μακρόνησος : Α ΕΤΟ - ΕΣΑΙ, 1949-1950 - 1η έκδοση. - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, 1964.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
 3. 1η έκδοση
  1. Χωρίς τόπο
  1. Αυτοεκδόσεις
 4. 1964