Μακρόνησος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1964
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακρόνησος
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  2. Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών - Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (Α΄ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ)
  1. W0096
  1. Το έργο του Γιώργου Φαρσακίδη «Μακρόνησος» ήταν από τα πρώτα που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και αναφέρονταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του εμφυλίου και στα βασανιστήρια που υπέστησαν οι οπαδοί της αριστεράς στα πλαίσια της «Εθνικής Αναμόρφωσης». Η πρώτη του έκδοση κυκλοφόρησε το 1964 ενώ το έργο περιέχει σχέδια του Φαρσακίδη από την «καθημερινότητα» της Μακρονήσου  και σχετικά κείμενα στα οποία κατονόμαζε του βασανιστές και τη διάπραξη εγκλημάτων στο νησί. Ο Φαρσακίδης ήταν ένας από τους «τρόφιμους» του στρατοπέδου την περίοδο 1949-1950.

 5. Original: . - Rules: RDA