Βασιλείου, Βιργώ (1925-2001)

 1. Πρόσωπο
 2. 1925
 3. Μάρτιος 2001
 4. Αθήνα
 5. Αθήνα
 6. Ελληνίδα
  1. Τρίκερι. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  2. Φυλακές Πάτρας
  3. Φυλακές Αβέρωφ